Het belang van een gezonde leefomgeving is onze gezamenlijke verantwoording. Graphenstone waarborgt de hoogste standaard. Onze kwaliteitsborging en kwaliteitcontrole, zowel tijdens het productieproces als daarna zijn van een uitmuntend niveau, hiermee voldoen we aan de strengste nationale en internationale richtlijnen en regelgeving.

Na een hele generatie van verfprpducten op chemische en kunststof basis, hebben we ons sterk gefocust op de ontwikkeling van een meer duurzame omgeving zonder schadelijke en toxische stoffen.


D U U R Z A A M H E I D - (P R O D U C T)G E Z O N D H E I DD U U R Z A A M H E I D - (G E B O U W)K W A L I T E I T / T E C H N O L O G I ELescrauwaet BV - Graaf Florislaan 40 - NL-1217 KM - P.O. Box 2286 - NL-1200 CG - Hilversum
Rabo bank NL90RABO0125238142 - EORI / VAT - NL8013.55.795 / B.01 - COC 35028470
info @ lescrauwaet.com - http://linkedin.com/in/RaymondLescrauwaet
Customer service +31-(0)35-8872683

Leveringsvoorwaarden - Terms of delivery

Privacy regulations

All transactions are according our general terms of delivery as lodged at the Chamber of Commerce.